Een klacht of een geschil. Hoe gaat u daar mee om?Klacht huisartsenzorg


Heeft u een klacht over uw huisarts en bent u er met hem of haar niet uitgekomen? De klachtenfunctionaris kan bemiddelen tussen u en uw huisarts om uw klacht op te lossen. Vul hiervoor het formulier "indienen klacht" volledig in en verzend het. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw klacht.

 Uw klacht wordt behandeld zoals beschreven in het model klachtenregeling.

 Let op: SKGE behandelt alleen klachten jegens huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra of zorggroepen, die zijn aangesloten bij SKGE.

Mocht, na ontvangst van het door u ingevulde klachtformulier blijken dat uw huisarts (of huisartsvoorziening) niet is aangesloten bij de SKGE, dan zal de SKGE u hieromtrent berichten.


     

Met een goede klachtenregeling proberen we klachten
op te lossen vóór ze een geschil worden. En zo doen we dat:

     

           
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl