Wij zijn er voor ú

 

Samen lossen we het op


SKGE is een onafhankelijke organisatie en staat voor laagdrempelige klachtenbemiddeling, waarbij we zowel de patiënt als de zorgverlener willen helpen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen, onder het motto: “samen lossen we het op”. Zo maken we samen de gezondheidszorg beter. Als klager en zorgverlener er in de klachtenbemiddeling niet uitkomen, kunnen zij naar de onafhankelijke geschillencommissie gaan en om een bindend oordeel vragen.

Even voorstellen: SKGE medewerkers

mr. Caroline Blom
ambtelijk secretaris

Jikke Bosma
klachtenfunctionaris

Suzana Coenders
secretaresse

mr. Sandra van Dijk
ambtelijk secretaris

Anneke Hulshof
klachtenfunctionaris

Jolanda Lamers
secretaresse

Tessy Le Fever
office manager

mr. Jiske Prinsen
directeur/bestuurder

Harma Vos
klachtenfunctionaris

Margo van Weert
klachtenfunctionaris

Raad van Toezicht

mr. J.S. van Duurling,
(voorzitter)

mr. drs. D. Husselman

ir. I.L.L. Jaspers MSc

drs. M.H. Poucki

drs. S.R.J.G. Verhagen-Smits

Geschillencommissies


De geschillencommissies bestaan uit een ongelijk aantal leden. De geschillencommissies worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast hebben vertegenwoordigers vanuit de branche (huisartsen en/of apothekers) en vanuit de patiënten zitting in de geschillencommissie. Bekijk de volledige lijst van commissieleden >

Meer over SKGE

Vacatures


Wij willen graag kennis maken met mensen die onze organisatie kunnen versterken.

Uitspraken


Alle uitspraken worden anoniem op de website van de SKGE geplaatst. 

Jaarverslag 2020


Verantwoording klachten & geschillen, inclusief financiële verantwoording.

Netwerk klachtenfunctionarissen


Sinds 2017 organiseert SKGE bijeenkomsten voor alle klachtenfunctionarissen werkzaam in de huisartsenzorg. Door kennismaking en kennisuitwisseling draagt het netwerk bij aan de verdere professionalisering van de klachtenfunctionarissen. Diverse experts hebben, ieder vanuit een eigen invalshoek, reeds een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een expert op het gebied van conflictmanagement of experts op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht om te vertellen over hoe om te gaan met claims in het traject bij de klachten functionaris.

SKGE biedt klachtenfunctionarissen uit het netwerk tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisie.

Bent u klachtenfunctionaris, werkzaam in de huisartsenzorg en wilt u meer weten? Stuur een mail naar info@skge.nl.

Scholing


SKGE trekt vaak het land in om huisartsen te informeren over de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de juiste procedure bij de afhandeling van klachten.

Meer weten over scholing? >

Niet helemaal tevreden?


Bent u niet helemaal tevreden over de handelwijze van (één van de medewerkers van) SKGE? U kunt daarover een klacht indienen via het desbetreffende formulier. Na ontvangst van uw klacht zal deze, op grond van de klachtenregeling (medewerkers) SKGE in behandeling worden genomen.

Indien u niet wenst dat uw klacht als dusdanig wordt behandeld, dan kunt u een melding doen. Vult u dan alleen het veld “omschrijving van uw klacht” in.

 

 

 


Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.