Iedereen heeft recht op goede zorg.
Die geeft u ook, maar soms gaat er iets mis.

SKGE helpt u een klacht op te lossen


Elke klacht is een kans om de zorg te verbeteren. Daarom is het belangrijk dat u als zorgaanbieder patiënten de ruimte geeft om hun onvrede te uiten. Probeer in goed onderling overleg in een zo vroeg mogelijk stadium tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan kan de klachtenfunctionaris en eventueel de geschilleninstantie van SKGE een oplossing bieden.

Onze aanpak is verdeeld in drie duidelijke stappen:

1:  U lost het via een gesprek met uw patiënt samen op.
2: De klachtenfunctionaris komt via bemiddeling tot een oplossing.
3: De geschilleninstantie komt met een juridisch bindend oordeel.

Bekijk de video voor verdere uitleg over stap 1 en 2

Bekijk de video voor verdere uitleg over stap 1 en 2

Meer informatie over de behandeling van klachten en geschillen vindt u in de publieksbrochure.

Inschrijven bij SKGE

 

Wilt u zich inschrijven bij SKGE en vraagt u zich af of u aan de verplichtingen uit de Wkkgz dient te voldoen? Klik hier voor meer informatie.

U heeft de keuze om deel te nemen aan alleen de geschilleninstantie of om naast de geschilleninstantie ook gebruik te maken van een klachtenfunctionaris. In het kader van de Wkkgz moet u over beiden beschikken.

Aan deelname aan de SKGE zijn kosten verbonden. Kijk hier voor de tarieven.
Deze worden jaarlijks vastgesteld. Meer weten hierover?

Schrijf u nu in

Meer over SKGE

Brochure


Om uw patiënten te informeren heeft SKGE een voorbeeldtekst voor uw website en een wachtkamerbrochure ontwikkeld.

Uitspraken


Alle uitspraken worden anoniem op de website van SKGE geplaatst. 

Jaarverslag 2019


Verantwoording klachten & geschillen, inclusief financiële verantwoording.

 

 


Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.