Klaagster verwijt de huisarts dat zij nalatig is geweest in de zorg voor haar dochter (de patiënt) en niet de juiste diagnose heeft gesteld. De dochter van klaagster is overleden aan een sinusitis (bijholteontsteking). De huisarts meende dat de symptomen samenhingen met een vastgestelde Covid-infectie.

De pastiënt was positief getest op Covid-19. Klaagster heeft in de weken daarna diverse keren telefonisch contact opgenomen met de huisartsenpraktijk. Haar dochter had ernstige hoofdpijn en een verdikt ooglid en een zwelling rondom het oog. Klaagster stuurde hiervan een foto op, waarna de huisarts in het dossier noteerde: “Passende bij de COVID infectie.” Naar het oordeel van de commissie past een dik ooglid zonder roodheid van het oog zelf niet bij een Covid-19 infectie. Op de foto is zwelling van het bovenooglid zonder roodheid van het slijmvlies te zien. Daarom had ook de diagnose sinusitis (bijholteontsteking) overwogen moeten worden.

De richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap benoemen verschillende alarmsymptomen voor een sinusitis, waaronder ernstige hoofdpijn en een dik oog. Toen patiënt ook nog ging braken, vertoonde zij minimaal drie van de benoemde alarmsymptomen. De commissie oordeelt dat de huisarts rekening had moeten houden met een sinusitis en hiernaar had moeten handelen. Zij meent dat er sprake is geweest van een kokervisie, waarbij de huisarts de klachten toewees aan de Covid-19 besmetting en andere oorzaken onvoldoende onderzocht. De commissie acht de klacht gegrond.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener