De mentor van de patiënt dient de klacht in. De patiënt is gevallen. Vanwege haar verstandelijke beperking geeft zij niet goed aan of zij pijn heeft. Er wordt contact opgenomen met de huisartsenpraktijk. Zij sturen een verpleegkundig specialist in plaats van een huisarts. Deze verpleegkundig specialist klopt met een hamertje door de broek van de patiënt heen op haar knie en enkel en stelt vast dat er niets aan de hand is. Die avond zwelt de knie op. Na overleg met de huisartsenpost wordt de patiënt naar de spoedeisende hulp gestuurd. Uit onderzoek blijkt dat de knie is gebroken.

De zorgaanbieder is manager/eigenaar van de huisartsenpraktijk. Bij herhaling wordt aan haar gevraagd om te reageren op de klacht. De zorgaanbieder reageert niet. De klacht wordt daarom door de commissie gegrond verklaard. De commissie oordeelt dat de verpleegkundige specialist de knie van de patiënt niet goed heeft onderzocht. De zorgaanbieder moet een schadevergoeding van € 250,00 aan smartengeld betalen.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener