Klaagster klaagt als nabestaande van haar overleden broer. Zij verwijt de huisarts dat deze niet de noodzakelijke zorg heeft geleverd aan de patiënt, niet de medische gegevens heeft aangeleverd bij de ambulant begeleider, dat zij communicatief heeft gefaald en het overlijden van de patiënt niet op de juiste wijze heeft afgehandeld. De huisarts weerspreekt de stellingen van klaagster en beroept zich op haar beroepsgeheim. Ter onderbouwing van haar verweer verstrekt ze echter wel inzage in een aantal passages uit het medisch dossier en geeft in eigen bewoordingen aan wat zich heeft afgespeeld.

De commissie constateert daarmee dat verweerster zich enerzijds beroept op haar beroepsgeheim, maar anderzijds dat beroepsgeheim feitelijk doorbreekt door bepaalde passages vrij te geven. De commissie vindt het verwarrend dat zij wel noemt wat ontlastend is, maar niet de overige informatie uit het journaal ontsluit. Klaagster en verweerster spreken elkaar tegen, en doordat de commissie geen inzage krijgt in het dossier, kan zij niet vaststellen welke feiten hebben plaatsgevonden en of de huisarts onzorgvuldig heeft gehandeld. Louter om die reden wordt de klacht ongegrond verklaart, niet omdat het woord van klaagster minder geloof verdient dan dat van verweerster.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener