Klaagster verwijt de huisarts dat zij haar niet heeft verwezen naar een dermatoloog. Verweerster heeft een plekje in het gezicht van klaagster niet zorgvuldig behandeld. Klaagster vindt dat zij daardoor een verminking heeft.
De klacht van klaagster is gegrond.

Op grond van de NHG Standaard Verdachte Huidafwijkingen (het stroomschema) moet er verwezen worden als er een verdenking is op een basaalcelcarcinoom als deze zich in de H-zone van het gezicht bevindt. De H-zone is de zone in het gezicht in de vorm van een H. Dat betekent dat de huisarts klaagster had moeten verwijzen en niet zelf de aandoening had mogen verwijderen.
Er wordt nog geen uitspraak gedaan over de gevorderde schadevergoeding, klaagster mag dit eerst beter onderbouwen.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener