De huisarts heeft in een verwijsbrief meer informatie uit het medisch dossier meegestuurd dan nodig was. Bij de diagnose PTSS (Posttraumatische stressstoornis) stond informatie over de daders vermeld. Klaagster had geen toestemming gegeven om deze informatie te delen. In de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’, staat dat in een verwijsbrief alleen die informatie mag worden meegestuurd, die belangrijk is voor de behandeling. De commissie is van oordeel dat de huisarts dit niet zorgvuldig heeft gedaan en acht dit klachtonderdeel gegrond.

De commissie begrijpt dat het meesturen van deze informatie gevolgen heeft gehad voor klaagster. De commissie wijst daarom een immateriële schadevergoeding (smartengeld) toe op basis van redelijkheid en billijkheid van € 1.000,00.

De commissie kan niet oordelen over de inhoud en wijze waarop een gesprek is gevoerd

Volgens klaagster had de assistente van de huisarts tegen haar had geroepen: “O die ken ik, die heeft borderline”. De assistente heeft deze informatie uit het dossier van klaagster gehaald. Als de assistente dit zo heeft gezegd, vindt de commissie dit niet juist. Maar de commissie kan niet met zekerheid vaststellen dát het ook is gezegd. Zij is geen getuige geweest van dit gesprek. De commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond.

Niet duidelijk is of de verwarring van achternamen ook heeft plaatsgevonden

Klaagster zegt dat haar medisch dossier is verwisseld met dat van haar schoonzus omdat zij dezelfde achternaam dragen. Klaagster kan echter niet aantonen dat de verwisseling van de achternamen ook heeft plaatsgevonden. De commissie acht dit klachtonderdeel daarom ongegrond.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener