Klager was door een collega huisarts voor pijn in zijn rug verwezen naar de fysiotherapeut. De klachten gingen niet weg. Er kwamen nieuwe klachten bij. De fysiotherapeut verwees klager terug naar de huisarts. Hij had nu ook pijn in zijn rechter bovenbuik en in zijn nek- en schouders. Klager maakte opnieuw een afspraak bij de huisarts. Klager vindt dat de huisarts hem op dat moment beter had moeten onderzoeken. Dan was de diagnose eerder gesteld. Ook had hij meer kans gehad op een betere behandeling.

De commissie heeft het medisch dossier bestudeerd. De commissie is van oordeel dat de huisarts klager goed heeft onderzocht. Op basis van dit onderzoek stelde de huisarts de – voorlopige – diagnose ‘klachten van de spieren’. De commissie begrijpt dat de huisarts klager heeft terugverwezen naar de fysiotherapeut. De huisarts had klager het advies gegeven om terug te komen als de klachten niet overgingen. Dit noteerde zij in het medisch dossier van klager. Klager zegt dat de huisarts dit niet zo tegen hem heeft gezegd. Klager heeft dit echter niet aangetoond. De commissie gaat uit van wat er in het medisch dossier staat genoteerd.

Klager is pas 4 maanden later teruggegaan naar de huisarts. De commissie is van oordeel dat er toen voldoende reden was voor een uitgebreider onderzoek. Klager werd naar het ziekenhuis verwezen. Naar het oordeel van de commissie heeft de huisarts gehandeld zoals mag worden verwacht van een redelijk handelend en redelijk bekwaam huisarts. De commissie acht de klacht ongegrond.

De schadevergoeding die klager had ingediend wordt afgewezen omdat de klacht ongegrond is.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener