Klager heeft meerdere klachtonderdelen ingediend. Ze zijn alle 3 ongegrond verklaard.

Klager vindt dat de huisarts hem niet serieus heeft genomen. Klager kwam voor een bloeddrukcontrole. De bloeddruk is gemeten. Ook zijn klachten met betrekking tot hoesten, loopneus en kortademigheid onderzocht. Daarnaast is er ook nog slaapmedicatie voorgeschreven. Daarmee zijn drie verschillende klachten tijdens één consult besproken. In de regel wordt er tijdens een consult bij een huisarts één klacht besproken. Zijn er meerdere klachten, dan kan dat aangegeven worden bij het maken van de afspraak en kan er extra tijd ingepland worden. Dat de huisarts vroeg een nieuwe afspraak te maken voor een verdere uitleg van laboratoriumuitslagen, vindt de commissie terecht.

Klager vindt ook dat het medisch dossier van slechte kwaliteit is. De commissie oordeelt dat het dossier inderdaad niet zo uitgebreid is, maar vindt het niet onvoldoende.

Ook vindt klager dat de huisarts geen kritiek verdraagt. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond het bij dergelijke klachten het woord van de een tegen de ander is, waar de commissie niet bij was. De feiten kunnen dan niet worden vastgesteld.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener