Klaagster verwijt verweerder dat haar moeder niet direct een consult kreeg nadat er sprake was van uitvalsverschijnselen.

De commissie is van oordeel dat de huisarts te laat in actie is gekomen. Op dinsdag werd aangegeven dat er sprake was van uitvalsverschijnselen aan de linkerkant. Pas op vrijdag, na aandringen, vindt een huisbezoek plaats. Vervolgens wordt pas de maandag erna overlegd met de neuroloog, die moeder diezelfde dag nog wil zien. Er werd toen vastgesteld dat er sprake was van een hersenstaminfarct. Op grond van de richtlijnen dient er echter bij neurologische uitvalsverschijnselen een ambulance gebeld te worden/er binnen 24 uur overleg te zijn met de neuroloog. De klacht van klaagster is gegrond.

De commissie heeft klaagster in de gelegenheid gesteld de gevorderde schadevergoeding te onderbouwen, waarna een hoorzitting heeft plaatsgevonden. Er is op de zitting een schikking getroffen.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener