Klager is van de trap gevallen en had pijn aan beide enkels. Hij vindt dat een foto gemaakt had moeten worden en dat ook zijn rechterenkel onderzocht had moeten worden. Klager is maanden later naar zijn eigen huisarts gegaan, waar bleek dat beide enkels gebroken waren.

De commissie is van oordeel dat de klacht van klager gegrond is. Klager kon tijdens het consult op de huisartsenpost geen vier stappen zetten. Kan dat wel, is een breuk volgens de richtlijnen onwaarschijnlijk. Dat ook de rechterenkel onderzocht is, blijkt niet uit het medisch dossier, zodat de commissie daar niet van uit kan gaan. Ook het “vangnetadvies” is niet duidelijk genoeg. Als besloten wordt tot afwachten, moet duidelijk aangegeven worden wanneer iemand terug moet komen. Als de enkel belasten na een paar dagen nog steeds niet mogelijk is. Een vangnetadvies waarin gesteld wordt: “Indien geen verbetering contact eigen HA en evt foto maken” is daarmee naar het oordeel van de commissie onvoldoende in tijd bepaald.

Er wordt een schadevergoeding van € 3.795,00 toegewezen, omdat er een vertraging is ontstaan van zeven maanden, sprake was van een langer herstel en een operatie die anders niet nodig was geweest.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener