Morfine tegen de wil van de patiënt

Klaagster zegt dat de patiënt tegen zijn wil morfine toegediend heeft gekregen. De commissie ordeelt dat de verweerder terecht morfine heeft toegediend. Dit wordt altijd in overleg met de patiënt gedaan. Toch blijft het naar het oordeel van de commissie een zelfstandige beslissing van de arts. Het welzijn van de patiënt staat hierbij voorop. De commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond. 

 

Weigering vocht toe te dienen

Klaagster had haar vraag over het toedienen van vocht niet aan de verweerder gesteld maar aan zijn collega. De klacht is daarom ongegrond.

 

Ongepaste woorden

Klaagster vindt dat de verweerder ongepaste dingen heeft gezegd tegen de patiënt. De commissie oordeelt dat het moeilijk is om de communicatie tussen personen te beoordelen. Er is geen getuige geweest van wat er is gezegd. Het is niet zo dat klaagster minder wordt geloofd dan verweerder. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

 

Onvoldoende aandacht

De commissie oordeelt dat de verweerder de patiënt en klaagster voldoende aandacht heeft gegeven. Dat klaagster geen rouwbegeleiding heeft gehad, komt omdat zij geen patiënt was in de praktijk van de verweerder. De commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond. 

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener