Service onvoldoende

Klaagster heeft haar klacht over de serviceverlening niet genoeg duidelijk gemaakt. Daarmee kan de commissie niet beslissen of de verweerder goed heeft gehandeld. De commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond. Daarnaast merkt de commissie nog op dat de klaagster haar klacht niet heeft besproken met verweerder. Verweerder heeft daardoor ook niet de kans gehad om naar een oplossing te zoeken. 

Geen informatie over een ander merk medicatie

Klaagster weigerde de medicatie af te nemen die haar werd aangeboden door de apotheek. Het was een ander merk dan op haar recept stond vermeld.  Toen zij dit meldde bij de apotheek, werd haar uitgelegd dat het dezelfde medicatie was, maar dan van een ander merk. De commissie oordeelt dat bij een tekort van bepaalde medicijnen er een geneesmiddel van een ander merk kan worden verstrekt. Het was beter geweest als verweerder de medicatie met bijvoorbeeld een begeleidend schrijven aan klaagster had aangeboden. Klaagster heeft echter kort na de ontvangst van de medicatie alsnog uitleg gehad van verweerder. De commissie oordeelt dat de verweerder hiermee niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Zij acht dit klachtonderdeel ongegrond. 

Onterechte uitschrijving uit apotheek

Klaagster had zelf tegen verweerder gezegd dat zij de behandelrelatie wilde verbreken. Dit staat ook zo in het apothekersdossier. Deze aantekening is voor de commissie belangrijk omdat deze kort na de gebeurtenis is opgesteld. Voor de commissie staat voldoende vast dat de behandelrelatie eindigde en klaagster werd uitgeschreven bij de apotheek van verweerder. De klacht is ongegrond. 

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener