Klaagster vindt dat de huisarts twee onjuiste diagnoses heeft gesteld en twee onjuiste behandelingen heeft toegepast. Zij eist hiervoor een schadevergoeding. De commissie is van oordeel dat de huisarts inderdaad onterecht is overgegaan tot het geven van een corticosteroïd injectie in de vinger. De complicatie die hierbij optrad, is door de huisarts niet onderkend en klaagster is evenmin doorverwezen naar het ziekenhuis. Als gevolg hiervan is klaagster twee keer geopereerd, met een ziekenhuisopname van vijf dagen en een genezingsproces dat zeven maanden heeft geduurd. Bij de laatste operatie is een schroefje in het (vinger)gewricht geplaatst, waardoor de bewegingsmogelijkheden permanent zijn beperkt.

De commissie is van oordeel dat de klacht van klaagster gegrond is, eens te meer omdat bij een juiste diagnose en behandeling de kans op genezing 100% zou zijn geweest. De commissie acht het gevorderde bedrag van € 4.000,00 wegens smartengeld dan ook toewijsbaar. Dit geldt eveneens voor de overige gevorderde bedragen, waartegen de huisarts overigens geen verweer heeft gevoerd.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener