Klaagster vindt dat de huisarts een onjuiste verwijzing heeft gemaakt, hierdoor is zij in het ziekenhuis onderzocht aan haar linkerbeen, terwijl zij klachten had aan haar rechterbeen. Klaagster vindt daarom dat verweerder de rekening voor deze onderzoekskosten moet betalen.

In de verwijzing staat: “Geachte collega, graag uw verdere diagnostiek Reden + context verwijzing ivm spataderen.” De verwijzing is daarmee niet slechts voor het linkerbeen, maar voor spataderen in het algemeen. Dat een deel van het medisch dossier bij de verwijzing is meegestuurd waarin staat dat er klachten in “voornamelijk het linkerbeen,” zijn, maakt dit niet anders.

Ook had klaagster tijdens het onderzoek in het ziekenhuis zelf kunnen aangeven dat het ging om haar rechterbeen. Welk onderzoek wordt uitgevoerd is aan de specialist, niet aan de huisarts. De commissie verklaart de klacht van klaagster ongegrond.
 

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener