Als alle feiten duidelijk zijn,
doet de geschillencommissie uitspraak.

Uitspraken geschillen en geschillenanalyse


Hier vindt u overzichtpagina’s van uitspraken die de geschillencommissie na behandeling
van eerdere geschillen heeft gedaan. Ook maakt SKGE op regelmatige basis analyses van
uitspraken die nader in gaan op specifieke materie. Bent u op zoek naar uitspraken of
kennis van een geschil dat lijkt op uw geschil? Lees dan verder.
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven


088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.