Vacatures

Organisatie

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), opgericht in 1996, faciliteert sinds 1 januari 2017 een - door het ministerie van VWS erkende - geschilleninstantie ten behoeve van huisartsen en openbare apotheken. Daarnaast biedt SKGE huisartsen de mogelijkheid om aan te sluiten bij een klachtenfunctionaris. Daarmee biedt SKGE de bij haar aangesloten zorgaanbieders de mogelijkheid om te voldoen aan vereisten met betrekking tot het onderdeel klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Genoemde vereisten uit de Wkkgz zijn op 1 januari 2017 van kracht geworden.

SKGE is een kleine, landelijk werkzame organisatie. De geschillencommissies, klachtenfunctionarissen en ambtelijk secretarissen zijn werkzaam vanuit een drietal regio’s, ondersteund en aangestuurd vanuit de centrale locatie te Eindhoven.

SKGE is in korte tijd, zowel wat aantal aangesloten zorgaanbieders als medewerkers betreft, substantieel gegroeid. Er is sprake van een jonge, dynamische organisatie.

In verband met het vertrek van één van onze medewerkers zijn wij per direct op zoek naar een

Secretarieel medewerker (juridisch)

(voor 24 uur per week)

Taak en rol

Als secretarieel medewerker (juridisch) lever je ondersteuning in alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de klachtenfunctionarissen en ambtelijk secretarissen in het kader van de klacht- en geschilbehandeling.

Daarnaast biedt je ondersteuning op algemeen secretarieel niveau ten behoeve van de directeur/bestuurder en overige medewerkers SKGE.

Het beheren van administratieve zaken en procedures, kantoorbeleid en facilitaire ondersteuning behoren tot de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan onder andere uit:

* verantwoordelijk voor afhandelen van inkomende en uitgaande post;

* aanmaken, bijhouden en archiveren van dossiers (klacht- en geschilbehandeling);

* telefoon- en email-beheer;

* planning van vergaderingen en zittingen van geschillencommissies en bemiddelingsgesprekken klachtenfunctionarissen;

* regelen van ruimtes voor diverse bijeenkomsten;

* verslaglegging van diverse vergaderingen (o.a. Raad van Toezicht);

* organiseren en plannen bijeenkomsten;

* veel meedenken met het team;

* veel ad-hoc werkzaamheden;

* all-round functie.


Functie-eisen

* Opleiding op MBO+-niveau, bij voorkeur met vakkennis op het gebied van juridische procedures en secretariële ondersteuning;

* ervaring als office manager/(juridisch) secretaresse;

* inzicht in werkprocessen en werkverbanden van de organisatie in relatie tot (juridisch) secretariële aspecten;

* bij voorkeur kennis van de gebruikte kantoorsoftware (AFAS, Word, Excel, Power Point);

* enthousiast, pro-actief en ondernemend;

* zorgvuldig, secuur en accuraat;

* flexibel en service-gericht;

* uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift.


Informatie en sollicitatie

* SKGE is geopend op maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur. Uren in overleg te verdelen over deze dagen. Op de woensdag dient minimaal 1 dagdeel ingevuld te worden.

* De SKGE biedt een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen.

* Er wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar aangeboden, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

* Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

* Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van SKGE: mr. Jiske Prinsen, 088-0229100.

* Brieven met curriculum vitae kunnen tot en met 9 december 2017 worden gemaild of gestuurd naar: SKGE, t.a.v. mr. J. Prinsen-den Ridder. E-mailadres: info@SKGE.nl of postbus 8018, 5601 KA Eindhoven.

* Gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 14 december 2017.


     
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl