Komt u onze organisatie versterken?

Vacatures


SKGE is een jonge, dynamische en landelijk werkzame organisatie. De geschillencommissies, klachtenfunctionarissen en ambtelijk secretarissen zijn werkzaam vanuit een aantal regio’s, ondersteund en aangestuurd vanuit de centrale locatie te Eindhoven. 
 

Lid Raad van Toezicht met een brede bedrijfskundige achtergrond voor het financiële aandachtsgebied

Met brede en aantoonbare, recente bedrijfskundige kennis en ervaring en dit kan vertalen naar financiën en financiële vraagstukken. Intrinsieke belangstelling voor de gezondheidszorg is een must, “vanuit het hart, met focus en ambitie”.

De Raad opereert als team

De leden van de Raad van Toezicht dienen complementair te zijn in achtergrond, ervaring én persoonlijkheid. Vanuit de teamgedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van de leden verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen van de gehele raad. Bovendien dient er een evenwichtige verdeling te zijn van gewenste kwaliteiten op het terrein van leiderschap en verbindende en vernieuwende vaardigheden. Daarbij wordt gestreefd naar diversiteit in de teamsamenstelling. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij meerwaarde toevoegt aan het team en bijdragen levert die breder en verder gaan dan zijn eigen achtergrond en expertise gebied. De leden worden geacht brede, praktische denkers te zijn die oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en trends en de betekenis daarvan kunnen doorzien voor de zorg en meer specifiek voor skge.

Solliciteren en procedure

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven van Crown Gillmore, voor procedurele vragen kunt u terecht bij Björn Baarveld, beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw belangstelling kenbaar maken door uw CV en motivatie vóór 12 december 2021 via de website www.crowngillmore.nl te uploaden

 

Ik wil een open sollicitatie sturen


Ook al is er nu geen vacature voor uw specifieke profiel, SKGE staat altijd open voor mensen die - als het nodig is - ons kunnen versterken. Stuur daarom een brief  met CV naar:

Stichting Klachten & Geschillen  Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

 

 

 

 


Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.