Vacatures

Organisatie

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), opgericht in 1996, faciliteert sinds 1 januari 2017 een - door het ministerie van VWS erkende - geschilleninstantie ten behoeve van huisartsen en openbare apotheken. Daarnaast biedt SKGE huisartsen de mogelijkheid om aan te sluiten bij een klachtenfunctionaris. Daarmee biedt SKGE de bij haar aangesloten zorgaanbieders de mogelijkheid om te voldoen aan vereisten met betrekking tot het onderdeel klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Genoemde vereisten uit de Wkkgz zijn op 1 januari 2017 van kracht geworden.

SKGE is een kleine, landelijk werkzame organisatie. De geschillencommissies, klachtenfunctionarissen en ambtelijk secretarissen zijn werkzaam vanuit een drietal regio’s, ondersteund en aangestuurd vanuit de centrale locatie te Eindhoven.

SKGE is in korte tijd, zowel wat aantal aangesloten zorgaanbieders als medewerkers betreft, substantieel gegroeid. Er is sprake van een jonge, dynamische organisatie.

In verband met groei van onze organisatie zijn wij, ter ondersteuning van één van de geschillencommissies huisartsenzorg, per direct op zoek naar een:

Op dit moment hebben wij geen vacatures. 

     
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl