Vacatures


Medewerker kwaliteit / applicatiebeheerder AFAS
 

Organisatie

De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) is ontstaan uit de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN) die is opgericht in 1996 en is een kleine in Eindhoven gevestigde organisatie. De SKHZN biedt van oudsher de bij haar aangesloten huisartsen de mogelijkheid om te voldoen aan de vereisten zoals neergelegd in de Wet klachten cliënten zorgsector (WKCZ). Op grond van de WKCZ dienen zorgaanbieders zich aan te sluiten bij een klachtencommissie, die een (juridisch niet bindend) oordeel geeft over een door een patiënt jegens een huisarts ingediende klacht. De SKHZN biedt, voorafgaand aan de eventuele behandeling door de klachtencommissie, een (bemiddelings-)traject met behulp van een klachtenfunctionaris aan. Het werkgebied van de SKHZN beslaat de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een gedeelte van Gelderland. Eind 2015 waren 3531 huisartsen, alle huisartsenposten in het werkgebied en 36 zorggroepen aangesloten.


Nieuwe ontwikkelingen

Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. De Wkkgz is op 1 januari 2016 in werking getreden. De Wkkgz brengt een aantal veranderingen op het gebied van het klachtrecht met zich mee. Zorgaanbieders dienen -met inachtneming van de in de Wkkgz opgenomen overgangstermijn- op 1 januari 2017 te beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Tevens dienen zorgaanbieders zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Deze geschilleninstantie doet juridisch bindende uitspraken en heeft de mogelijkheid om een schadevergoeding van maximaal € 25.000,- toe te kennen.

 

Organisatie in ontwikkeling

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen hebben de SKHZN verzocht om een landelijke geschilleninstantie voor de huisartsenzorg op te richten. Tevens zal, op verzoek van de LHV en InEen, door de SKHZN een (landelijk) netwerk van klachtenfunctionarissen worden gefaciliteerd. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) heeft zich aangesloten bij het initiatief en heeft de SKHZN verzocht een landelijke geschilleninstantie ten behoeve van openbare apotheken op te richten.

De SKHZN heeft, door middel van een statutenwijziging, in november 2016 omgevormd in de SKGE.  De SKGE is een nieuwe organisatievorm waarbij, met medeneming van de huidige principes wat betreft werkwijze, een invulling zal worden gegeven aan de uit de Wkkgz voor huisartsen en openbare apotheken voortvloeiende eisen. De SKGE zal daartoe gaan werken met een aantal (regionale) geschillencommissies.

 

Voortvloeiende uit bovenstaande zijn wij op zoek naar een:

Medewerker kwaliteit / applicatiebeheerder AFAS

(voor 16 uur per week)

 

Taak en rol

De medewerker kwaliteit/ICT is, in overleg met de bestuurder, verantwoordelijk voor het optimaliseren van het kwaliteitsniveau van de SKGE. Hij/zij coördineert preventieve en correctieve maatregelen om het kwaliteitsniveau continu te verbeteren.

Daarnaast draag de medewerker kwaliteit/ICT zorg voor het correct functioneren van de hard- en software en de telecommunicatie van de SKGE en lost hij/zij (kleine) incidentmeldingen op.

Ook het onderhoud van de website en het aanmaken van accounts en verwerken van mutaties behoort tot de verantwoordelijkheid van de medewerker kwaliteit en ICT.

Gezien de schaal van de organisatie is het belangrijk dat de medewerker kwaliteit en ICT een “hands on” mentaliteit heeft waarbij snel geschakeld kan worden tussen een breed scala aan werkzaamheden.

 

Functie-eisen

-          HBO werk- en denkniveau;

-          kennis van en inzicht in kwaliteitsbeleid en werkprocessen organisaties;

-          kennis van kwaliteitssystemen, bijvoorbeeld ISO;

-          houdt kennis op peil door het bijhouden van relevante literatuur alsmede door het bijhouden van wet- en regelgeving;

-          kennis van de in gebruik zijnde geautomatiseerde systemen (AFAS).

 

Informatie en sollicitatie

-          De SKGE biedt een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen.

-          Er wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar aangeboden, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

-          Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de SKGE:  mr. Jiske Prinsen, 088-0229100.

-          Brieven met curriculum vitae kunnen worden gemaild of gestuurd naar: SKGE, t.a.v. mr. J. Prinsen-den Ridder, emailadres:                 info@skge.nl of Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven. 


     
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl