Vacatures

Organisatie

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), opgericht in 1996, faciliteert sinds 1 januari 2017 een - door het ministerie van VWS erkende - geschilleninstantie ten behoeve van huisartsen en openbare apotheken. Daarnaast biedt SKGE huisartsen de mogelijkheid om aan te sluiten bij een klachtenfunctionaris. Daarmee biedt SKGE de bij haar aangesloten zorgaanbieders de mogelijkheid om te voldoen aan vereisten met betrekking tot het onderdeel klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Genoemde vereisten uit de Wkkgz zijn op 1 januari 2017 van kracht geworden.

SKGE is een kleine, landelijk werkzame organisatie. De geschillencommissies, klachtenfunctionarissen en ambtelijk secretarissen zijn werkzaam vanuit een drietal regio’s, ondersteund en aangestuurd vanuit de centrale locatie te Eindhoven.

SKGE is in korte tijd, zowel wat aantal aangesloten zorgaanbieders als medewerkers betreft, substantieel gegroeid. Er is sprake van een jonge, dynamische organisatie.

In verband met groei van onze organisatie zijn wij, ter ondersteuning van één van de geschillencommissies huisartsenzorg, per direct op zoek naar een:

 Ambtelijk secretaris

(voor ongeveer 12 uur in de week, uren in overleg te bepalen)

 

Taak en rol

De ambtelijk secretaris heeft een ondersteunende en (juridisch inhoudelijk) voorbereidende rol in het kader van de geschilbehandeling door de geschillencommissie.

De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris bestaan, onder andere doch niet uitsluitend, uit het adviseren van de voorzitter en het inhoudelijk voorbereiden van zittingen van de geschillencommissie. De ambtelijk secretaris werkt daarbij onder meer met het geschillenreglement SKGE. Binnen het in het geschillenreglement SKGE opgenomen vooronderzoek heeft de ambtelijk secretaris bevoegdheden tot onder meer het horen van partijen en deskundigen.

Ook het opstellen van concept-uitspraken, op basis van de uitkomsten van het geschilonderzoek en de door de geschillencommissie geformuleerde standpunten, behoort tot de werkzaamheden.

Het signaleren en gevraagd en ongevraagd adviseren inzake voor de SKGE relevante (concept) wet- en regelgeving behoort tevens tot de taken van de ambtelijk secretaris.

Gezien de schaal van de organisatie is het belangrijk dat de ambtelijke secretaris een “hands on” mentaliteit heeft waarbij snel geschakeld kan worden tussen een breed scala aan werkzaamheden.

 

Functie-eisen

*          afgeronde juridische opleiding op academisch niveau (meester in de rechten);

*          ervaring in het begeleiden en ondersteunen van klacht(geschil)procedures;

*          kennis van relevante wet- en regelgeving;

*          flexibele en proactieve instelling;

*          ervaring met AFAS strekt tot aanbeveling.

 Informatie en sollicitatie

*          De SKGE biedt een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen.

*          Er wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar aangeboden, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

*          Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

*          Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van SKGE: mr. Jiske Prinsen, 088-0229100.

*          Brieven met curriculum vitae kunnen worden gemaild of gestuurd naar: SKGE, t.a.v. mr. J. Prinsen-den Ridder.                                      E-mailadres: info@SKGE.nl of postbus 8018, 5601 KA Eindhoven.

 

 


     
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl