Zijn aan de procedure bij de geschilleninstantie nog kosten verbonden?

Ja, omdat het een juridische procedure betreft, moet u griffierechten betalen. Wanneer u alleen uw klacht wilt laten beoordelen, betaalt u € 50,-. Wanneer u ook om een schadevergoeding vraagt, neemt het bedrag toe. Hoe hoger de schadeclaim, hoe meer griffierecht u betaalt, tot een maximumbedrag van € 125,- per geschil. Kunt u het griffierecht niet betalen? Dan kunt u een beroep doen op het protocol onvermogenden. De ambtelijk secretaris van skge kan u hier meer over vertellen.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener