Een klacht of een geschil. Hoe gaat u daar mee om?Uitspraken geschillen openbare apotheek


Op deze pagina vindt u een overzicht van uitspraken die de geschillencommissie openbare apotheken na behandeling van eerdere geschillen heeft gedaan. Staat er een geschil bij dat lijkt op uw geschil? Dan kunt u de uitspraak lezen en zo enigszins inschatten hoe de geschillencommissie mogelijk zal oordelen over uw geschil.


  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl