Er is een geschil tegen mij ingediend

Als een klacht een juridische procedure wordt

Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de patiënt besluiten om naar een onafhankelijke geschilleninstantie te stappen. De klacht, al dan niet voorzien van een aanvraag tot schadevergoeding (max. € 25.000,-), wordt dan een geschil. Dit betekent dat er een officiële juridische procedure start.

De ambtelijk secretaris

De geschillencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris in dienst van skge. De ambtelijk secretaris is voor beide partijen het neutrale aanspreekpunt: zij informeert hen over de procedure en zorgt dat alle stukken compleet zijn. Zij geeft echter geen inhoudelijk advies, dus wij raden u aan om elders juridische bijstand te zoeken, bijvoorbeeld bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar of de rechtsbijstandverzekeraar.

Naar een juridisch bindende uitspraak

De ambtelijk secretaris zorgt dat alle stukken compleet zijn. Zij vraagt u om uw verweer tegen de klacht. De commissie bestudeert vervolgens alle aangeleverde stukken. Eventueel vraagt zij om een nadere toelichting, schriftelijk of tijdens een hoorzitting. Wanneer alle feiten bekend zijn, oordeelt de commissie of de klacht gegrond was of niet, en (indien van toepassing) of de patiënt recht heeft op een schadevergoeding. Deze uitspraak is bindend. Dit betekent dat beide partijen de afspraken moeten nakomen en dat er geen mogelijkheid meer is om met dezelfde klacht alsnog naar de civiele rechter te stappen voor een inhoudelijk oordeel.

Een goede voorbereiding helpt

Wilt u zich goed voorbereiden op de geschillenprocedure? Raadpleeg dan ook ons uitsprakenregister, om te kijken hoe de desbetreffende commissie in vergelijkbare zaken heeft geoordeeld. Skge heeft ook zeer bruikbare analyses gepubliceerd, waarin veelvoorkomende thema’s in klachten en geschillen nader worden toegelicht en uitgewerkt. Heeft u nog andere vragen? Wellicht vindt u een antwoord bij de veelgestelde vragen, en anders kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

nieuws

14 april 2022
Skge opent eigen podcastkanaal
Met gepaste trots introduceren we ons eigen podcastkanaal. Open gesprekken tussen jong en oud, ervaren en onervaren als professional en als mens: leren van en met elkaar rondom klachten en geschillen.

verhalen

23 december 2022
Podcast 3: Het begint met het goede gesprek
Verhalen over Vertrouwen: Caroline Blom en Sandra van Dijk – beiden ambtelijk secretaris bij skge – in gesprek over de geschillenprocedure en alle zorgvuldigheid die daarbij nodig is. ​

uitspraken & analyses

Door kennis te delen dragen we bij aan kwaliteit

Eerdere uitspraken worden anoniem gepubliceerd. Zij geven waardevolle informatie over wat er speelt in de zorg, en hoe patiënten en zorgverleners daarvan kunnen leren.