Een vraag stellen

Twijfelt u over het starten van een klachten- of geschillenprocedure en wilt u eerst meer weten, stel uw vraag dan gerust hier. Let op: u kunt via dit formulier geen klacht of geschil indienen. Ga voor het indienen van een klacht naar het klachtformulier en voor een geschil naar het geschilformulier.

Vragenformulier

Uw gegevens