Een gesprek met de zorgaanbieder en de 
klachtenfunctionaris heeft u niet kunnen helpen


Uw klacht wordt een geschil


Als u een geschil indient, begint u een officiële juridische procedure. De geschilleninstantie komt met een juridisch bindend oordeel.


Bekijk de video voor verdere uitleg over stap 3: de geschillenprocedure


Een geschil indienen, wat moet ik doen?


U gaat naar het geschilformulier en vult dat in.

Of u beschrijft uw geschil in een brief en stuurt deze naar:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA EINDHOVEN


Heeft u nog vragen?


Meer informatie kunt u lezen in onze brochure ‘Procedures voor klachten en geschillen’. Twijfelt u over het starten van een klachten- of geschillenprocedure en wilt u eerst meer weten, stel uw vraag dan gerust hier. Let op: u kunt via dit formulier geen geschil indienen. Ga voor het indienen van een geschil naar het geschilformulier.
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven


088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.

                  Privacy & Disclaimer