Klacht indienen

Bespreek uw klacht met uw zorgaanbieder


Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder, bespreekt u dit in eerste instantie met hem of haar. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van de zorgaanbieder.

Als uw zorgaanbieder niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen.

Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Hieronder kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris indien u er met uw zorgaanbieder niet bent uitgekomen.


  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl