Iedereen heeft recht op goede zorg.
Die krijgt u meestal ook, maar soms gaat er iets mis.

SKGE helpt u uw klachten te verwerken


Om het u gemakkelijk te maken hebben wij de klachtenprocedure verdeeld in
drie stappen:

1:  U lost het via een gesprek met uw huisarts of apotheker samen op.
2: De klachtenfunctionaris komt via bemiddeling tot een oplossing.
3: De geschilleninstantie komt met een juridisch bindend oordeel.

Bekijk de video voor verdere uitleg over stap 1 en 2

Bekijk de video voor verdere uitleg over stap 1 en 2

Een klachtenfunctionaris inschakelen


Heeft een gesprek met de zorgverlener niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris. Betreft uw klacht de huisartsenzorg of een mondhygiënist dan zorgt SKGE voor een klachtenfunctionaris. U dient hiervoor het klachtenformulier in te vullen. Betreft uw klacht een openbare apotheek dan wordt deze behandeld door de klachtenfunctionaris openbare apotheken, zie onderstaande link. Mocht uw klacht eventueel uitmonden in een geschil dan is SKGE er voor zowel de huisartsenzorg als de openbare apotheken.

 

 

Voor een klacht over uw huisarts kunt ook een brief sturen naar:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA EINDHOVEN

De geschilleninstantie inschakelen


Ook met tussenkomst van de klachtenfunctionaris is de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost. Dan kunt u uw klacht indienen bij de geschilleninstantie en een geschillenprocedure opstarten.

Heeft u nog vragen?


Meer informatie kunt u lezen in onze brochure ‘Procedures voor klachten en geschillen’. Twijfelt u over het starten van een klachten- of geschillenprocedure en wilt u eerst meer weten, stel uw vraag dan gerust hier. Let op: u kunt via dit formulier geen klacht indienen. Ga voor het indienen van een klacht naar het klachtformulier.

 

 


Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.

             Privacy & Disclaimer