Wij zijn er voor úNetwerk klachtenfunctionarissen


Sinds 2017 organiseert SKGE bijeenkomsten voor alle klachtenfunctionarissen werkzaam in de huisartsenzorg. Door kennismaking en kennisuitwisseling draagt het netwerk bij aan de verdere professionalisering van de klachtenfunctionarissen.

Diverse experts hebben, ieder vanuit een eigen invalshoek, reeds een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een expert op het gebied van conflictmanagement of experts op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht om te leren over hoe om te gaan met claims in het traject bij de klachtenfunctionaris.

SKGE biedt klachtenfunctionarissen uit het netwerk tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisie.

Bent u klachtenfunctionaris, werkzaam in de huisartsenzorg en wilt u meer weten? stuur een mail naar info@skge.nl.

Scholing


SKGE trekt vaak het land in om huisartsen te informeren over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de procedures van klacht- en geschilbehandeling door SKGE en hoe als zorgverlener zelf om te gaan met onvrede/klachten.

Vragen over scholing? Meer over SKGE


Vacatures

SKGE is een dynamische en groeiende organisatie. We zijn altijd op zoek naar mensen die ons team kunnen versterken


Uitspraken

Alle uitspraken worden anoniem op de website van de SKGE geplaatst. 


Jaarverslag 2018

Jaarcijfers klachten & geschillen en financiële verantwoording. 


  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven


088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.