Wij zijn er voor ú

 

Netwerk klachtenfunctionarissen


Sinds 2017 organiseert SKGE bijeenkomsten voor alle klachtenfunctionarissen werkzaam in de huisartsenzorg. Door kennismaking en kennisuitwisseling draagt het netwerk bij aan de verdere professionalisering van de klachtenfunctionarissen. Diverse experts hebben, ieder vanuit een eigen invalshoek, reeds een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een expert op het gebied van conflictmanagement of experts op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht om te vertellen over hoe om te gaan met claims in het traject bij de klachten functionaris.

SKGE biedt klachtenfunctionarissen uit het netwerk tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisie.

Bent u klachtenfunctionaris, werkzaam in de huisartsenzorg en wilt u meer weten? Stuur een mail naar info@skge.nl.

Inloggen leden netwerk

Klik hier om in te loggen op onze website. Zodra je ingelogd bent, kun je je inschrijven op netwerkbijeenkomsten en intervisie.

 

 


Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.