Een klacht of een geschil. Hoe gaat u daar mee om?Veel gestelde vragen huisartsenzorg

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen? Mail of bel ons gerust.


Veel gestelde vragen en antwoorden

 

Inloggen op website


U kunt rechtsboven inloggen op onze website. Uw gebruikersnaam is uw emailadres zoals deze bekend is bij ons. Indien u voor de eerste keer inlogt, kunt u via de inlogmogelijkheid een wachtwoord aanvragen. Dit wachtwoord wordt naar uw emailadres gestuurd. Het kan zijn dat deze in uw spambox terecht komt. Kijkt u daar even als u niets in uw inbox aantreft.

Na inloggen kunt u uw gegevens inzien en eventueel ook aanpassen. Dat doet u op de pagina "mijn dossier" via de lichtblauwe menubalk op de website.


Aan welke verplichtingen moeten zorgaanbieders, op basis van de nieuwe klachtenwet, voldoen?

Als zorgaanbieder moet u op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), op 1 januari 2017 aanstaande, voldoen aan een drietal verplichtingen. U moet een klachtenfunctionaris aanstellen, beschikken over een klachtenregeling en u moet zijn aangesloten bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

 

Moet ik ook nog aangesloten zijn bij een klachtencommissie?

Vanaf 1 januari 2017 moet u voldoen aan de verplichtingen welke voortvloeien uit de Wkkgz. U hoeft daarmee niet meer aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. De klachtencommissies huisartsenzorg houden tevens op te bestaan.

 

Hoeveel kost de aansluiting bij SKGE?

Informatie over de abonnementen en tarieven 2017 vindt u op onze website, bij de aanmeldformulieren.

 

Moeten waarnemers voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz?

Waarnemers moeten, als zorgaanbieder, in principe voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz. Waarnemers moeten zich zelfstandig aansluiten bij een geschilleninstantie. Met betrekking tot de klachtenfunctionaris en klachtenregeling kunnen waarnemer en praktijkhoudend huisarts (opdrachtgever) afspreken dat de waarnemer valt onder de aansluiting van de opdrachtgever. Dit laatste moet dan wel worden opgenomen in de overeenkomst tussen waarnemer en opdrachtgever.

 

Moeten praktijkondersteuners voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz?

Voor praktijkondersteuners, werkzaam als ZZP-er geldt dat zij, gelijk aan de waarnemer, moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz.

Voor praktijkondersteuners in dienstverband bij een huisarts geldt hetzelfde als bij de huisarts in dienstverband.

 

Moeten huisartsen in dienstverband voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz?

Huisartsen in dienstverband zijn op grond van Wkkgz werknemer en vallen onder de aansluiting van de huisarts-werkgever. Zij hoeven niet zelfstandig in te schrijven.

 

Moeten huisartsen in opleiding voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz?

Huisartsen in opleiding vallen onder de aansluiting van de huisarts-opleider.

 

Moet mijn praktijkassistente ook voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz?

Assistentes vallen onder de aansluiting van de huisarts-werkgever.

 

Het aansluittarief 2017 bij de klachtenfunctionaris is erg laag, hoeveel klachten worden daarvoor op jaarbasis behandeld?

SKGE biedt de mogelijkheid om, naast uw aansluiting bij de geschilleninstantie SKGE, voor een geringe meerprijs tevens aan te sluiten bij een onpartijdige en onafhankelijke klachtenfunctionaris. Er is geen maximum gesteld aan het aantal te behandelen klachten per aansluiting.

 

Werkt de klachtenfunctionaris SKGE vanuit één centraal punt voor geheel Nederland?

De SKGE werkt met een aantal klachtenfunctionarissen, die op regionaal niveau zullen worden ingezet.

 

Moet ik mijn maatschap van huisartsen als huisartsenorganisatie inschrijven?

Wanneer sprake is van maatschap dan geldt dat op alle maten de individuele verplichting rust om te voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wkkgz. Voor waarnemers, huisartsen in dienstverband, praktijkondersteuners, huisartsen in opleiding en assistentes, zie overige veel gestelde vragen.

 

Ik ben als waarnemer werkzaam, maar tevens in dienstverband bij een huisarts(organisatie). Moet ik mij aanmelden bij een geschilleninstantie?

Voor uw dienstverband geldt dat u valt onder de aansluiting van uw werkgever. Voor uw werkzaamheden als waarnemer geldt dat u dient te voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz. Zie de vraag: “moeten waarnemers voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz”.

 

In ons gezondheidscentrum zijn, naast huisartsen, ook andere zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, werkzaam. Vallen de fysiotherapeuten in dienstverband ook onder aansluiting SKGE?

Voor zelfstandige zorgaanbieders geldt de individuele verplichting tot aansluiting. Wanneer het gaat om een zelfstandige fysiotherapeut dan dient deze zich aan te sluiten bij de geschillencommissie KNGF. De fysiotherapeut in dienstverband bij het gezondheidscentrum valt in het kader van het dienstverband onder de aansluiting van het gezondheidscentrum bij SKGE.


Hoe worden klachten, die zich hebben afgespeeld vóór 1 januari 2017, maar na 1 januari 2017 worden ingediend, behandeld?

Alle klachten die vanaf 1 januari 2017 worden ingediend worden behandeld conform de Wkkgz. Oók indien ze betrekking hebben op een voorval dat zich vóór die datum heeft afgespeeld. Uiteraard wel met inachtneming van een verjaringstermijn, zoals opgenomen in de klachtenregeling.


   
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl