1.324 klachten in 2020

Het aantal klachten dat skge in 2020 heeft ontvangen, is opnieuw gestegen. Er zijn in totaal 1324 klachten ingediend over de huisartsenzorg. In 2019 waren dat er 1111.


Het grootste deel van de klachten gaat over het medisch-professioneel handelen van de huisarts of een medewerker.

Het aantal geschillen is opnieuw gedaald: van 134 in 2019 naar 116 in 2020. Daarvan gingen er 104 over de huisartsenzorg en 12 over de openbare apotheken. In het jaarverslag 2020 lichten we de cijfers uitgebreid toe. Dit jaarverslag krijgt u in mei digitaal toegestuurd.

Naar alle nieuwsberichten

27 juli 2023

Samen maken we de zorg beter
Onze vernieuwde huisartsen folder is nu beschikbaar. Een folder die in begrijpelijke taal en in eenvoudige stappen patiënten goed en laagdrempelig informeert over wat skge voor hen kan betekenen. Een blik werpen op de folder of als huisarts direct een bestelling doen?

19 juni 2023

Een klacht kun je maar beter met open armen ontvangen
In ‘De dokter’, het ledenblad van de LHV, spreken klachtenfunctionaris Margo van Weert en directeur Jiske Prinsen over het bemiddelen bij klachten en geschillen. Over het geven van ruimte om die onvrede te uiten en om van daaruit te bewegen naar een oplossing.

31 januari 2023

Bruggen bouw je ook online
Een totaal vernieuwde online omgeving met eigenlijk maar één doel voor ogen: om u nog sneller, gemakkelijker, duidelijker en gerichter te helpen bij het ombuigen van een klacht naar een oplossing.