Kennis- en ervaringscongres rondom klachten en geschillen in de zorg

In het brede zorglandschap faciliteren Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg samen met De Geschillencommissie maar liefst 18 van de 41 wettelijke erkende commissies. Samen hebben wij meer dan 70 jaar ervaring in laagdrempelige klacht- en geschilafhandeling in Nederland. Wij focussen met name op het laagdrempelig en vroegtijdig oplossen van onvrede en klachten om geschillen te voorkomen. Hierbij staat de menselijke maat altijd centraal.

Wij nemen samen dan ook de uitdaging aan om kennis en ervaring – rondom het afhandelen van klachten en geschillen in de Zorg – te laten leiden tot normatieve professionalisering binnen de Zorg. We benaderen deze periode iedereen met een groot ‘kwaliteitshart voor de zorg’. We ‘spreken aan’ en ‘roepen op’ tot het duurzaam halen en brengen van kennis en kunde naar en voor elkaar.

Onze ervaring geven wij terug aan de samenleving met maar één doel, de zorg elke dag een stukje beter maken.

Het startschot van dé dialoog met meerwaarde!

Ons gezamenlijk hoogtepunt – en daarmee het startschot van deze dialoog met weerwaarde – was hét online kennis- en ervaringscongres in samenwerking met een aantal toonaangevende kwartiermarkers op 18 november jl.
Tijdens dit online kennis- en ervaringscongres, rondom klachten en geschillen in de zorg, namen we je mee langs de thema’s – onderwijs, onafhankelijkheid, klantreis en de praktijk.

Keynote spreker Arno Akkermans (Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam) nam ons mee in de actieve onderzoekplicht van de zorgaanbieder. Zijn visie: hulp bieden en onderzoeken kan leiden tot een enorme kwaliteitsverbetering in de communicatie tussen aanbieder en cliënt en daarmee tot een betere afhandeling van klachten en schade.

Onderwijs

Want, hoe leren we de student van de toekomst dat Geneeskunde en (gezondheids)Recht de twee pijlers zijn die samen het fundament vormen van kwalitatieve zorg? Sarah Balfoort (Alumna Gezondheidsrecht Erasmus Universiteit en Paralegal bij De Geschillencommissie) en Annemarie Smilde (senior consultant gezondheidsrecht VvAA) met videobijdrage van Jo Dorscheidt (Universitair docent Gezondheidsrecht, UMC Groningen & Rijksuniversiteit Groningen) spraken over de rol van het onderwijs en het vak ‘gezonde dialoog’

Onafhankelijkheid

Rondom het thema onafhankelijkheid deelden Michiel Van Berckel Smit (Lid van de Geschillencie Ziekenhuizen), Madelon Hengeveld (bestuurslid VKIG) en Oswald Nunes (partner bij KBS Advocaten) samen met de videobijdrage van Caroliena van den Bos (Juridisch medewerker STICHTING PVP) hun ervaringen over het creëren van een gelijk speelveld tussen klager en zorgverlener. Onafhankelijkheid is namelijk een formeel geborgd iets bij klachtenfunctionarissen en geschillencommissies. Echter is dat ook de perceptie bij de cliënt/patiënt?

Klantreis

Een boeiend gesprek over de klantreis tussen Irene Heikens (Directeur Centramed), Roland Friele (Adjunct-directeur Nivel en hoogleraar Tranzo), Titia Lekkerkerk (Manager Producten en Diensten, Patiëntenfederatie Nederland) en Marco Mundt, PhD, MD (MDL-arts, voorzitter medisch stafbestuur Flevoziekenhuis, medisch expert Geschillencommissie) over het open gesprek tussen zorgverlener en cliënt. Bijgestaan door videoboodschappen van Marnix de Romph (Voorzitter SGIM) en Lex Mooy (Raadsheer Gerechtshof Amsterdam & voorzitter van commissies van de Geschillencommissies Zorg, SGIM en skge)


“Loop het traject samen in plaats van naast elkaar” ook tijdens de afhandeling van klachten en geschillen. Dat draagt bij aan het serieus genomen voelen en gehoord worden voor alle betrokkenen.

willem bijleveld1

Uit de praktijk

De afsluiter van de dag werd verzorgd door Willem Bijleveld (Huisarts (opleider) en Kaderhuisarts Supervisie en Coaching). Hij deelde met ons ervaringen uit zijn eigen praktijk. Een roerend verhaal over de waardering van eerlijkheid en de opening tot gesprek. Helend voor beide partijen.

 

Circa 250 personen namen online deel aan het congres en keken gemiddeld 85 minuten lang met aandacht naar het inhoudelijk programma.

Naar alle nieuwsberichten

11 maart 2024

‘Een ontwikkeling waar we heel blij van worden’
We krijgen dagelijks tientallen telefoontjes. Vaak van patiënten die een vraag hebben over een voorval dat zich heeft afgespeeld rondom huisartsenzorg. Mensen vragen zich af of wat er gebeurt is wel oké is en of ze hierover bijvoorbeeld een klacht in kunnen dienen. Onze klachtenfunctionarissen staan al deze mensen te woord.

18 december 2023

Luisteren zonder oordeel; onze publicatie in het Medisch Contact
In het Medisch Contact spreken klachtenfunctionaris Margo van Weert en directeur Jiske Prinsen over het bemiddelen bij klachten en geschillen. Over de verbinding met de patiënt, de kracht van sorry zeggen en het bewegen naar de oplossing. Dit is een verkorte weergave van de publicatie in De Dokter.

28 november 2023

Onze nieuwste podcast afleveringen voor u!
Verhalen over Vertrouwen – het podcast kanaal van skge – heeft twee waardevolle nieuwe afleveringen. Klachtenfunctionarissen Margo en Harma spreken over EHBO – Eerste Hulp Bij Onvrede – gesprekken en ‘Ongemak in het kwadraat’. Beluister ze hier.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener