Nieuwe regeling voor waarneming

Waarnemers waren op basis van de Wkkgz al verplicht om zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Voor de aansluiting bij de klachtenfunctionaris konden zij met de praktijkhoudend huisarts afspreken dat zij onder diens aansluiting vallen.


Vanaf 1 januari 2021 gaat dit veranderen voor waarnemers met een overeenkomst voor praktijkmedewerking. Voor waarnemers op incidentele basis en duurwaarnemers verandert er niets. De LHV heeft een Modelovereenkomst praktijkmedewerking ontwikkeld. Deze nieuwe overeenkomst maakt vaste waarneming onder bepaalde voorwaarden mogelijk, zonder dat de Belastingdienst de overeenkomst als dienstbetrekking beschouwt. Een van die voorwaarden is een zelfstandige aansluiting bij een klachtenfunctionaris, dus naast de al verplichte aansluiting bij een geschilleninstantie.

Huisartsenpraktijken moeten patiënten hierover duidelijk informeren. skge heeft in dat kader een nieuwe modeltekst voor de website van huisartsen opgesteld. 
Voor meer informatie: zie onderstaande rubriek Vragen uit de praktijk en de website skge.nl.

Naar alle nieuwsberichten

27 juli 2023

Samen maken we de zorg beter
Onze vernieuwde huisartsen folder is nu beschikbaar. Een folder die in begrijpelijke taal en in eenvoudige stappen patiënten goed en laagdrempelig informeert over wat skge voor hen kan betekenen. Een blik werpen op de folder of als huisarts direct een bestelling doen?

19 juni 2023

Een klacht kun je maar beter met open armen ontvangen
In ‘De dokter’, het ledenblad van de LHV, spreken klachtenfunctionaris Margo van Weert en directeur Jiske Prinsen over het bemiddelen bij klachten en geschillen. Over het geven van ruimte om die onvrede te uiten en om van daaruit te bewegen naar een oplossing.

31 januari 2023

Bruggen bouw je ook online
Een totaal vernieuwde online omgeving met eigenlijk maar één doel voor ogen: om u nog sneller, gemakkelijker, duidelijker en gerichter te helpen bij het ombuigen van een klacht naar een oplossing.