Als zorgaanbieder dient u uw patiënten te informeren


Folders en modeltekst

Als zorgaanbieder dient u uw patiënten te informeren over de wijze waarop u voldoet aan uw verplichtingen uit het onderdeel klachtrecht Wkkgz. U kunt hiervoor onder andere gebruik maken van bijgaande modeltekst ten behoeve van uw website en het beschikbaar stellen van onderstaande folders aan uw patiënten.


Publieksfolder klacht- en geschilprocedure

Toelichting op de klacht- en geschillenprocedure

Download PDF

Wachtkamerfolder

Met behulp van de wachtkamerfolder kunt u patiënten informeren over de wijze waarop u omgaat met onvrede en klachten in uw praktijk
Modeltekst website

Toelichting op de klacht- en
geschilprocedure.

Download Word bestand >

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarcijfers klachten en geschillen. Financiële verantwoording.

Lees meer >Jaarverslag 2018

Jaarcijfers klachten en geschillen. Financiële verantwoording.

Lees meer >Jaarverslag 2017

Jaarcijfers klachten en geschillen. Financiële verantwoording.

Lees meer >Jaarverslagen 2016

Jaarcijfers klachten en geschillen. Financiële verantwoording.

Lees meer >Beleidsdocumenten

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven


088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.