Handige links naar partners in het SKGE netwerk

Patiënten


Klachtenfunctionarissen Openbare Apotheken
Naar website >

Patiëntenfederatie Nederland
Bij Patiëntenfederatie Nederland kunt u terecht voor informatie en advies omtrent patiëntenrechten.
Naar website >

Adviespunt Zorgbelang
Bij Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning.
Naar website >

Het Jurdisch Loket
Het Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen.
Naar website >

Het Landelijk Meldpunt Zorg
Het Landelijk Meldpunt Zorg is onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en geeft informatie en advies over klachten en de kwaliteit van zorg.
Naar website >Zorgaanbieders


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Wilt u weten of u aan de vereisten van de Wkkgz moet voldoen? Bekijk de zelftest en de uitzonderingen in deze brochure van het ministerie van VWS.
Naar website >

Brochure van het ministerie van VWS met daarin antwoord op de meest gestelde vragen door zorgprofessionals over de Wkkgz.
Naar website >

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Op de website van de LHV is veel informatie te vinden over de verplichtingen welke voor huisartsen, op het onderdeel klachtrecht, voortvloeien uit de Wkkgz.
Naar website >

InEen
InEen behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn.
Naar website >

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Op de website van de KNMP vindt u informatie over de verplichtingen op het onderdeel klachtrecht, voortvloeiend uit de Wkkgz. Hier treft u ook informatie aan over de wijze van aansluiten bij de klachten en geschillenregeling KNMP
Naar website >

Stichting van klacht  naar kracht
De Stichting van klacht naar kracht biedt (geestelijke) ondersteuning aan artsen die verwikkeld zijn in (onder andere) een klacht- of geschilprocedure.
Naar website >


Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven


088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.

                  Privacy & Disclaimer