Patiënt wil van medisch dossier af

Een klaagster wil van haar medisch dossier af. Het is iemand met psychiatrische problemen, problemen met alcohol en in de gezinssfeer. Haar zoon is door Veilig Thuis bij zijn oma, de moeder van de klaagster, ondergebracht.

De huisarts van de klaagster is ook de huisarts van de zoon en de oma. Omdat de huisarts weigert haar dossier te vernietigen, dient ze een klacht in bij de klachtenfunctionaris van SKGE.

De klaagster woont inmiddels in een ander dorp en heeft geen (nieuwe) huisarts gezocht. 

Haar dossier blijft daardoor in beheer bij de huisarts in haar vorige dorp. Er staan volgens de klaagster dingen in die niet kloppen en negatieve gevolgen voor haar kunnen hebben. 

De klachtenfunctionaris hoort het verhaal van de klaagster aan. Ze vertelt de klaagster over de consequenties die het vernietigen van een dossier kan hebben, bijvoorbeeld dat alle informatie over het gebruik van medicatie en over vroegere ziektes verdwijnt. Het niet hebben van een dossier kan ook vragen opleveren bij een nieuwe huisarts. Het is onmogelijk om als patiënt met een ‘schone lei’ te beginnen. Daar moet de klaagster even over nadenken.

De klachtenfunctionaris belt ook met de huisarts. Een van zijn overwegingen om het dossier niet te vernietigen is dat Veilig Thuis een rechtszaak heeft aangespannen om de moeder uit de ouderlijke macht te ontzeggen. In die zaak kan de medische informatie over de klaagster een rol spelen. Hij zit dus met een dilemma. Benadeelt hij de klaagster als hij haar dossier bewaart? Moet hij haar ook niet tegen zichzelf in bescherming nemen, omdat ze de consequenties van vernietiging van het dossier voor zichzelf niet overziet? 

Benadeelt hij de zoon en de oma als hij het dossier van de klaagster vernietigt? Wat is zijn rol, wat is zijn verantwoordelijkheid? De huisarts is in ieder geval verplicht om vragen van Veilig Thuis te beantwoorden, maar hij begrijpt ook dat de klaagster daar niet mee blij mee is en haar vertrouwen in hem heeft opgezegd. 

De huisarts zegt dat hij contact gaat zoeken met de KNMG en de Raad voor de Kinderbescherming om te overleggen wat hij moet doen. Wanneer mag je een dossier vernietigen en wanneer mag je dat weigeren? Uit dat overleg komt naar voren dat de belangen van de zoon voldoende zijn geborgd, omdat het medisch dossier van de zoon voldoende informatie bevat over de thuissituatie. Het medisch dossier van de moeder is daar in de rechtszaak niet voor nodig. 

De huisarts wil graag tot een compromis komen om te voorkomen dat essentiële medische informatie wordt vernietigd en de klaagster later in de problemen komt. Hij stelt voor dat zij aangeeft hoe ze het dossier aangepast zou willen zien. Daar stemt de klaagster via de klachtenfunctionaris mee in. 

De patiënt krijgt een kopie van het dossier toegestuurd en geeft daarin aan welke informatie aangepast moet worden. De huisarts past het dossier vervolgens aan. 

Zolang de klaagster geen nieuwe huisarts heeft gevonden blijft het dossier bij de oude huisarts in beheer. De klaagster is daar uiteindelijk heel tevreden mee. Ook voor de huisarts is het dilemma opgelost. Hij heeft zowel voor de zoon en de oma als voor de moeder het beste gedaan wat hij kon. 

Naar alle publicaties

28 november 2023

Onze nieuwste podcast afleveringen voor u!
Verhalen over Vertrouwen – het podcast kanaal van skge – heeft twee waardevolle nieuwe afleveringen. Klachtenfunctionarissen Margo en Harma spreken over EHBO – Eerste Hulp Bij Onvrede – gesprekken en ‘Ongemak in het kwadraat’. Beluister ze hier.

3 oktober 2023

In Memoriam
We zijn diep getroffen door het overlijden van ons bevlogen commissielid en collega Sonja Keizers.

27 juli 2023

Samen maken we de zorg beter
Onze vernieuwde huisartsen folder is nu beschikbaar. Een folder die in begrijpelijke taal en in eenvoudige stappen patiënten goed en laagdrempelig informeert over wat skge voor hen kan betekenen. Een blik werpen op de folder of als huisarts direct een bestelling doen?

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener