Podcast 2: uitspreken van onvrede

Anneke Hulshof en Margo van Weert - beiden klachtenfunctionaris bij skge - in gesprek over het luisterend oor dat zij bieden aan patiënten met mogelijke onvrede over hun huisarts.

“Het begint allemaal met het uitspreken hiervan, vaak met veel emotie.” …aldus Anneke en Margo. “Door begrip te tonen ontstaat het vertrouwen dat er nodig is en komen we tot de volgende stap: een actief samenspel tussen patiënt, zorgverlener en klachtenfunctionaris.”

Beluister deze aflevering op ons podcast kanaal: Samen verder… met vertrouwen! 

Naar alle verhalen

5 juni 2023

Allemaal mensen-mensen
Verzamel skge-medewerkers rondom de lunchtafel, en het gesprek ontstaat vanzelf. Wat doen zij om onvrede om te buigen naar een oplossing en wat betekent dit voor de samenwerking? We vroegen hun naar het geheim van de smid…

19 mei 2023

‘Van ons wordt geen oplossing, maar een besluit gevraagd’
In de geschillencommissies buigen voorzitter en leden zich over de voorgelegde casus; ieder vanuit zijn eigen expertise, maar met een gezamenlijk besluit voor ogen. We vroegen drie commissieleden naar hun ervaringen.

23 december 2022

Podcast 3: Het begint met het goede gesprek
Verhalen over Vertrouwen: Caroline Blom en Sandra van Dijk – beiden ambtelijk secretaris bij skge – in gesprek over de geschillenprocedure en alle zorgvuldigheid die daarbij nodig is. ​
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener