Podcast 2: uitspreken van onvrede

Anneke Hulshof en Margo van Weert - beiden klachtenfunctionaris bij skge - in gesprek over het luisterend oor dat zij bieden aan patiënten met mogelijke onvrede over hun huisarts.

“Het begint allemaal met het uitspreken hiervan, vaak met veel emotie.” …aldus Anneke en Margo. “Door begrip te tonen ontstaat het vertrouwen dat er nodig is en komen we tot de volgende stap: een actief samenspel tussen patiënt, zorgverlener en klachtenfunctionaris.”

Beluister deze aflevering op ons podcast kanaal: Samen verder… met vertrouwen! 

Naar alle verhalen

11 juni 2024

‘Door te begrenzen blijven we trouw aan onszelf’
Veel huisartsenpraktijken kampen met een toegenomen werkdruk. Dit is deels ingegeven door het groeiende tekort aan huisartsen, maar ook aan een veranderende relatie tussen huisarts en patiënt.

3 juni 2024

Het verhaal achter de klacht
De klachtenfunctionarissen van skge voeren jaarlijks honderden gesprekken met huisartsen en patiënten. Veel van die gesprekken leiden tot meer onderling begrip, en vaak tot een aanvaardbare oplossing voor beide kanten.

5 juni 2023

Allemaal mensen-mensen
Verzamel skge-medewerkers rondom de lunchtafel, en het gesprek ontstaat vanzelf. Wat doen zij om onvrede om te buigen naar een oplossing en wat betekent dit voor de samenwerking? We vroegen hun naar het geheim van de smid…
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener