Podcast 3: Het begint met het goede gesprek

Verhalen over Vertrouwen: Caroline Blom en Sandra van Dijk – beiden ambtelijk secretaris bij skge – in gesprek over de geschillenprocedure en alle zorgvuldigheid die daarbij nodig is.

“Het scheppen van duidelijkheid naar beide partijen, vaak essentieel in dit deel van de klachtenprocedure. En wat kun je dan verwachten in zo’n juridische procedure?” …aldus Caroline en Sandra.

En als ‘rode draad’ geven zij graag mee: “Het begint met het goede gesprek te voeren met elkaar, het gesprek tussen patiënt en zorgverlener!”

Klik op onderstaande afbeelding en beluister de gehele podcast. 

Naar alle verhalen

5 juni 2023

Allemaal mensen-mensen
Verzamel skge-medewerkers rondom de lunchtafel, en het gesprek ontstaat vanzelf. Wat doen zij om onvrede om te buigen naar een oplossing en wat betekent dit voor de samenwerking? We vroegen hun naar het geheim van de smid…

19 mei 2023

‘Van ons wordt geen oplossing, maar een besluit gevraagd’
In de geschillencommissies buigen voorzitter en leden zich over de voorgelegde casus; ieder vanuit zijn eigen expertise, maar met een gezamenlijk besluit voor ogen. We vroegen drie commissieleden naar hun ervaringen.

21 juli 2022

Podcast 2: uitspreken van onvrede
Anneke Hulshof en Margo van Weert – beiden klachtenfunctionaris bij skge – in gesprek over het luisterend oor dat zij bieden aan patiënten met mogelijke onvrede over hun huisarts.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener