Jiske Prinsen

‘Vanuit het hart – 2021 – focus en ambitie’

In ons Jaarverslag kijk ik altijd met veel plezier terug naar het afgelopen jaar. Hét moment van gezamenlijke reflectie en bewust vooruitkijken naar het komende jaar. Reflectie die haar waarde heeft in het ‘nu & morgen’.

We doen al een aantal jaren heel goed wat we ‘moeten’ doen met focus op kwaliteit. Het afgelopen jaar hebben we onze organisatie verder ‘in beweging’ gezet. Een volgende stap is gemaakt. Er voor meer mensen te zijn die met vertrouwen wijkgerichte eerstelijnszorg genieten en toch een mogelijke kwaliteitsmelding en/of klacht hebben. Met draagvlak en heldere uitgangspunten zijn duidelijke keuzes gemaakt met maar één doel: er zijn voor patiënt en zorgaanbieder vanuit ons hart. Onze kennis en expertise is ‘van & voor iedereen’. Daarmee nemen wij stap voor stap steeds verder onze verantwoordelijkheid in de samenleving. skge in beweging!

2021 laat wederom een stijgend aantal klachten zien. Het aantal geschillen bij onze commissies nam echter nauwelijks toe. Daarmee stijgt het aantal door de klachtenfunctionarissen in de bemiddeling afgehandelde klachten. Details rondom alle klachten en geschillen leest u in onze uitgebreide rapportage.

Ons team kreeg het door het groeiend aantal klachten gewoonweg drukker. We breidden uit en verwelkomden nog een klachtenfunctionaris en secretariaatsmedewerker binnen ons team.
Onze financiële cijfers over het afgelopen jaar geven een helder beeld over de reguliere bedrijfsvoering na afronding van een uitvoerig traject met de belastingdienst in kalenderjaar 2020.

Met het afscheid van Kees Roodenburg als lid van onze Raad van Toezicht eind 2021 ontstond ook daar een vacature. Een dankwoord voor de inzet van Kees is meer dan op zijn plaats. Ilse Jaspers mochten we met veel enthousiasme verwelkomen in februari van dit jaar. Ook Ilse levert met een frisse blik een bijdrage aan dit Jaarverslag. Ze neemt ons mee langs haar woorden: “Mensen willen niet per se hun gelijk, ze willen dat er iets verandert.”

In de voorbereiding van dit Jaarverslag spraken we met Roland Friele (adjunct-directeur Nivel). Hij onderzoekt onder meer de impact van wet- en regelgeving op de gezondheidszorg. Als wetenschapper evalueert hij de uitvoering van deze wetten, waaronder de Wkkgz. We stelden hem de vraag hoe hij vanuit deze kritische houding kijkt naar dit Jaarverslag en naar de positie van skge in het algemeen. U leest er alles over in zijn bijdrage waarin hij zegt zich een ‘critical friend’ te voelen.

Ervaring en kennis delen stond centraal tijdens het congres ‘Samenwerken met Hart voor de Zorg’ dat we organiseerden samen met De Geschillencommissie. Samen tekenen we in voor de duurzame dialoog rondom onze kennis en ervaring in het afhandelen van klachten en geschillen. Met als doel om een bescheiden bijdrage te leveren aan de verdere normatieve professionalisering van de zorg. We deden dat samen met een fors aantal kwartiermakers. Met veel interesse kijk ik uit naar het vervolg in 2022.

Ik hoop dat onze verhalen en inhoud van dit Jaarverslag u hebben geboeid. Zijn er vragen, of gaat u graag met onze organisatie in gesprek, laat het ons per mail weten. Ik neem met veel plezier contact met u op.

Jiske Prinsen
Directeur-bestuurder

Naar alle verhalen

5 juni 2023

Allemaal mensen-mensen
Verzamel skge-medewerkers rondom de lunchtafel, en het gesprek ontstaat vanzelf. Wat doen zij om onvrede om te buigen naar een oplossing en wat betekent dit voor de samenwerking? We vroegen hun naar het geheim van de smid…

19 mei 2023

‘Van ons wordt geen oplossing, maar een besluit gevraagd’
In de geschillencommissies buigen voorzitter en leden zich over de voorgelegde casus; ieder vanuit zijn eigen expertise, maar met een gezamenlijk besluit voor ogen. We vroegen drie commissieleden naar hun ervaringen.

23 december 2022

Podcast 3: Het begint met het goede gesprek
Verhalen over Vertrouwen: Caroline Blom en Sandra van Dijk – beiden ambtelijk secretaris bij skge – in gesprek over de geschillenprocedure en alle zorgvuldigheid die daarbij nodig is. ​
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener