Als alle feiten duidelijk zijn,
doet de geschillencommissie uitspraak.Analyse uitspraken


In de uitspraken van de diverse zorgcommissies zien wij overeenkomsten die voor cliënten, zorgaanbieders en andere belanghebbenden interessant en leerzaam kunnen zijn om de kwaliteit in de zorg nog beter te maken. Hiermee delen wij onze kennis en expertise graag met u. Op regelmatige basis zullen wij hier analyses van die uitspraken publiceren die nader in gaan op specifieke materie. Het zijn onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Wkkgz. De analyses van de zorguitspraken zijn samen met de De Geschillencommissie (DGC) gedaan over uitspraken van de Geschillencommissies Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE en de Geschillencommissie Zorg van DGC. Heeft u nog vragen? Stel ons die gerust.


  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven


088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.

                  Privacy & Disclaimer